Dordrecht

 
 

Projectbeschrijving
In 2002 nam Nederland afscheid van de Gulden. De gulden begon zijn lange loopbaan ondermeer in Dordrecht waar het munthuis van het Graafschap Holland stond. Als afscheid van de gulden gaf de stad Dordrecht een serie met vier oude Dordtse munten uit: de Dordtse guldens. Drie ervan fungeerden tot eind december 2001 in de Dordtse binnenstad als tijdelijk betaalmiddel. Daarnaast verschenen luxe verzamelsets in BU kwaliteit en zilver.

Naam
Dordtse Gulden

Keerzijde circulatiemunt
Op de algemene keerzijde verwijst de naam ‘Zaanse Klop’ naar de couplettekst “Waar zeven harten kloppen als één” uit het Zaanstadlied, gezongen door Margriet Eshuys. Daarnaast is de benaming ‘Klop’ ontleend aan de munt-geschiedenis; in vroeger tijden werden munten van overheidswege van een instempeling of ‘klop’ voorzien om de munt binnen een bepaalde stad of provincie weer geldig te maken voor circulatie of in waarde te wijzigen.

Voorzijde verzamelmunt
De voorzijden van de 4 verzamelmunten komen overeen met 4 oude Dordtse munten: de Dordtse goudgulden uit de 13de eeuw, de Philipsdaalder, de Leeuwendaalder en de provinciale gulden.

Keerzijde verzamelmunt
De keerzijden van de 4 verzamelmunten komen overeen met 4 oude Dordtse munten: de Dordtse goudgulden uit de 13de eeuw, de Philipsdaalder, de Leeuwendaalder en de provinciale gulden.

Periode
Oktober 2001 t/m 31 december 2001.

 
     
©2024 Gemeentemunt • Platinaweg 11 • 6662 PR Elst (Gld.) • Postbus 23 • NL-6660 AA Elst (Gld.) Tel +31 (0)481-366380