Ons werk

 

Tijdelijke betaalmunten

 

foto NijmegenIedere gemeente, maar ook elke evenementenorganisator, kan besluiten tot het tijdelijk instellen van een eigen betaalmunt. Deze tijdelijke munt krijgt dan gedurende een van tevoren vastgestelde periode een nominale (tegen-) waarde van bijvoorbeeld 1 of 2 euro. Met deze tijdelijke munt kan binnen de gemeente- of evenementsgrenzen worden betaald bij deelnemende ondernemers gedurende de actieperiode en kunnen deze ondernemers deze munt als wisselgeld terugbetalen.

De tijdelijke eigen betaalmunten zijn doorgaans verkrijgbaar bij lokale deelnemende bankfilialen, VVV's en deelnemende winkeliers en horecabedrijven. Na de actieperiode kunnen zij de tijdelijke munten ook weer inwisselen tegen euro's.

De tijdelijke eigen betaalmunten bieden de gemeente/organisator de mogelijkheid de lokale bevolking nauwer bij het evenement te betrekken. Ook biedt deze munt mogelijkheden voor sponsoring. Op de munten kunnen afbeeldingen gebruikt worden die een relatie hebben met bijvoorbeeld het evenement, een sponsor, belangrijke personen of markante gebouwen en lokaties in de gemeente.

Niet gemeentegebonden organisatoren van grootschalige evenementen hebben baat bij eigen tijdelijke betaalmunten. Het exclusieve gebruik op het evenemententerrein voorkomt wisselgeldproblemen bij de uitgiftepunten van de horeca en schept duidelijkheid over de gehanteerde tarieven.

Aan de ontwikkeling van een betaalmuntenproject gaan intensieve gesprekken vooraf met alle betrokken partijen, om zo de participatiegraad zo optimaal mogelijk uit te nutten. Ervaringen met soortgelijke projecten dienen hierbij als toegevoegde waarde.

De aandacht van de (lokale)media voor dergelijke projecten is doorgaans groot, getuige de ruime aanwezigheid van (foto-)journalistenreporters en cameraploegen tijdens de introductie. De spinoff hiervan leidt doorgaans tot een toestroom van geïnteresseerden uit de wijde omgeving van het evenement.

« terug naar ons werk

 
     
©2020 Gemeentemunt • Platinaweg 11 • 6662 PR Elst (Gld.) • Postbus 23 • NL-6660 AA Elst (Gld.) Tel +31 (0)481-366380