Nieuws

 
 

Vrede van Nijmegen Penning 2018

Paul Polman ontving Vrede van Nijmegen Penning

Paul Polman ontving de penning vanwege zijn inzet, zowel op nationaal als internationaal niveau, voor een meer duurzame planeet. Hiermee bevordert hij een vredig en toekomstbestendig Europa. Tijdens de zitting werd het laudatio uitgesproken door minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarna Paul Polman de Vrede van Nijmegen lezing hield en een dialoog aanging met de gasten. Na afloop heeft Paul Polman in het stadhuis te Nijmegen het Boek van de Stad getekend.

Met de Vrede van Nijmegen kwam er in 1678 een tijdelijk einde aan de oorlogen die Europa teisteren. In de Waalstad sloten onder meer Spanje, Frankrijk, Zweden, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk vredesverdragen om verschillende oorlogen op het Europese continent te beëindigen. In veel Europese landen heeft de Vrede van Nijmegen een plaats gekregen in de geschiedenisboeken als een cruciaal moment in de Europese geschiedenis.

Initiatief
De Vrede van Nijmegen Penning is een tweejaarlijkse onderscheiding die wordt uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa. De penning verwijst naar de Vrede van Nijmegen, een verdrag dat in 1678 werd gesloten om verschillende oorlogen in Europa te beëindigen. Het verdrag staat te boek als een van de eerste keren dat vrede tot stand kwam door overleg en diplomatie en wordt beschouwd als een cruciaal moment in de Europese geschiedenis. 

Het is de vijfde keer dat de onderscheiding wordt uitgereikt. In 2010 mocht Jacques Delors de penning in ontvangst nemen. In 2012 ging de eer naar Umberto Eco. In 2014 viel de eer te beurt aan eurocommissaris Neelie Kroes en in 2016 kreeg het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de onderscheiding. 

De Vrede van Nijmegen Penning is een initiatief van de gemeente Nijmegen, de Radboud Universiteit en NXP Semiconductors.

Bron: www.gelderlander.nl / www.brugnijmegen.nl

 
     
©2018 Gemeentemunt • Platinaweg 11 Elst (Gld.) • Postbus 23, 6660 AA Elst (Gld) • Telefoon +31(0)481-366380 • e-mail: info@ecls.nl